تبلیغات
 حرفایی برای تو
فکر تو که باشد خیابان به کنار اتاق هم قدم زدن دارد
http://foreverinlove.ir حرفایی برای تو

چشم گریان مرا

حال بگفتم به طَبیب

گفت یک بار ببوس

آن دهنِ خندان را...

#سعدیتاریخ : دوشنبه 20 آذر 1396 | 08:05 ب.ظ | نویسنده : mehdi mohammadi تعداد نظرات:
نظرت چیه؟

فریاد که از شش جهت ام راه ببستند

آن

خال و

خط و

زلف و

رخ و

عارض و

قامت . . .

#حافظتاریخ : یکشنبه 19 آذر 1396 | 01:18 ب.ظ | نویسنده : mehdi mohammadi تعداد نظرات:
نظرت چیه؟

آغوشِ #تُ ،

همان امنیتی است

ڪھ یڪ جَهان از خواستنش دم میزنند•••

#هوشنگ_ابتهاجتاریخ : یکشنبه 19 آذر 1396 | 01:17 ب.ظ | نویسنده : mehdi mohammadi تعداد نظرات:
نظرت چیه؟

هرگز نَمیرد آنڪھ

دِلش زنده شُد بھ عشق•••

#حافظتاریخ : یکشنبه 19 آذر 1396 | 01:16 ب.ظ | نویسنده : mehdi mohammadi تعداد نظرات:
نظرت چیه؟

ایرج میرزا :

ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮﺕ ﻣﺎﻧﺪﻩ

آﻥ ﺷﺐ که ﺗﻮ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻡ

ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﯼ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ

ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺧ‌ﻮﺷﺖ ﺑﯿﺪﺍﺭ؟

ﮔﻔﺘﻢ که ﺑﺨﻮﺭ ﺍﯾﻨﺮﺍ

ﺳﺮﺥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﺮ ﺍﺯ آﺏ ﺍﺳﺖ

ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺐ ﺧﻮﺩﻡ ﭼﯿﺪﻡ

ﺍﺯ ﺁﻥ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﻮﺍﺭ

ﺧﻮﺭﺩﯼ ﻭ ﺧﻮﺷﺖ آﻣﺪ

ﺧﻨﺪﻩ به ﻟﺒﺖ آﻣﺪ

ﮔﻔﺘﯽ که ﺑﮑﻦ ﺣﺎﻻ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺍﺯﯾﻦ ﺩﯾﺪﺍﺭ

ﯾﺎﺩﺵ ﻫﻤﮕﯽ ﺧﻮﺵ ﺑﺎﺩ

ﻣﯿﺪﺍﺩﯼ ﻭ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ

ﺗﻮ ﺩﺭﺱ ﻣﺤﺒﺖ ﺭﺍ

ﻣﻦ ﮔﻮﺵ به ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺮﺍﺭ

ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﻭ تو ﻋﺎﺷﻖ

ﮔﻔﺘﻢ که ﺑﺪﻩ، ﺩﺍﺩﯼ

ﻭآﻧﮕﺎﻩ ﻓﺸﺮﺩﻡ ﻣﻦ

ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﯼ ﯾﺎﺭ

ﺷﺐ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯼ

ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺗﻮ ﺑﻨﺸﺴﺘﻢ

ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻡ

ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺩﻋﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ

ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻡ

ﺁﺏ آمد و ﺭﻭﯾﺖ ﺭﯾﺨﺖ

ﻓﻨﺠﺎﻥ ﭼﭙﻪ ﺷﺪ ﯾﮏ ﺩﻡ

ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭ

ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮﺩ آﻭﺭﺩﻡ

ﮐﺮﺩﻡ ﻫﻤﮕﯽ ﺳﯿﺨﺶ

ﺗﺎ ﺑﻬﺮ ﺗﻮ ﺑرچینم

ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻞ ﺗﺒﺪﺍﺭ

ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﻧﺴﭙﺮﺩﻩ

ﺗﻮ ﺩﺍﺩ ﺯﺩﯼ ﺍﯼ ﻭﺍﯼ

ﮔﻔﺘﯽ که ﺑﮑﺶ ﺑﯿﺮﻭﻥ

ﺍﺯ ﻧﺎﺧﻦ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﺭ

ﭼﻮﻥ ﭘﺮﺩﻩ به ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺖ

ﺗﻮ ﺩﺍﺩ ﺯﺩﯼ ﺩﺭ ﺩﻡ

ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻫﻤﻪ ﺭﻭﺷﻦ ﻫﺴﺖ

ﺍﺯ ﻧﻮﺭ ﭼﺮﺍﻍ ﺍﻧﮕﺎﺭ

ﮔﻔﺘﻢ که ﺑﺮﻭ آﻧﻮﺭ

ﺑﺮﮔﺮﺩ ﻭ ﺑﮑﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ

ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ آﻥ ﭘﺮﺩﻩ

ﮐﯿﻦ ﻧﻮﺭ ﺩﻫﺪ ﺁﺯﺍﺭ

آن شب، ﺷﺐ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮﺩ

ﻫﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﻫﯽ ﺩﺍﺩﯼ

ﻣﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ

ﺗﻮ ﻋﺸﻖ به ﺍﯾﻦ ﺩلدار

@tolombetvتاریخ : جمعه 17 آذر 1396 | 03:18 ب.ظ | نویسنده : mehdi mohammadi تعداد نظرات:
نظرت چیه؟

#تُ نَباشی

من بھ یڪ پلڪ زدن خواهم مُرد•••

#فروغ_فرخزاد

‌‌تاریخ : سه شنبه 14 آذر 1396 | 08:53 ب.ظ | نویسنده : mehdi mohammadi تعداد نظرات:
نظرت چیه؟

کن نظری که تشنه ام ،

بهر وصال عشق تو

من نکنم نظر به کس ،

جز رخ دلربای تو

#مولاناتاریخ : سه شنبه 14 آذر 1396 | 08:47 ب.ظ | نویسنده : mehdi mohammadi تعداد نظرات:
نظرت چیه؟

گر شدم خاک ره عشق مرا خرد مبین

آنک کوبد در وصل تو کجا باشد خرد

بر سر آتش تو سوختم و دود نکرد

آب بر آتش تو ریختم و سود نکرد

#مولاناتاریخ : سه شنبه 14 آذر 1396 | 08:45 ب.ظ | نویسنده : mehdi mohammadi تعداد نظرات:
نظرت چیه؟

در انتظار توام

در چنان هوایی بیا

ڪھ گریز از تُ ممکن نباشد •••تاریخ : سه شنبه 14 آذر 1396 | 08:36 ب.ظ | نویسنده : mehdi mohammadi تعداد نظرات:
نظرت چیه؟

آرامشے کــــــــــ

پیــــــــــش تو دارمـــــ و

بــــــــــا دنیــــــــــا

عوضــــــــــ نمیکنمـــــ

 • •••●❥


 • تاریخ : سه شنبه 14 آذر 1396 | 07:59 ب.ظ | نویسنده : mehdi mohammadi تعداد نظرات:
  نظرت چیه؟

  وَقتے بِبینَمِت اونقَد مُحکَـ‍م‍ بَغَلِتـــــــ

  میکُنَم‍ کِـ دو تا [ قَلبـــــــ♡ ] تو تَنِتــــــ حِس

  کُنـے‍♥️  تاریخ : سه شنبه 14 آذر 1396 | 09:00 ق.ظ | نویسنده : mehdi mohammadi تعداد نظرات:
  نظرت چیه؟

  آهای برگ گُل یاس دلم بدجوری تنهاس

  شدم قربونی عشق توی بازی احساس
  از اون روزی که رفته دلم غرق تمناس
  شدم مست نگاهش نشستم سر راهش
  شدم هرچی که می خواست حقیقت و سرابش
  شدم بازیچه ی دست همه قول و قرارش بعد از ، بعد از
  بعد از عشقم هیچی دیگه نمونده باقی
  اون رفته منو کاشته تو این باغ اقاقی
  بعد از عشقم هیچی دیگه برام نمونده
  اون با رفتنش گلخونه ی عشقو سوزونده

  رازقیای خونمون.. اقاقیا و عطرشون..
  برام چه فایده داره تو این روزای بی کسی..
  به هرگلی که می رسی.. پیش ِ تو کم میاره بعد از ، بعد از
  بعد از عشقم هیچی دیگه نمونده باقی
  اون رفته منو کاشته تو این باغ اقاقی
  بعد از عشقم هیچی دیگه برام نمونده
  اون با رفتنش گلخونه ی عشقو سوزونده

  اون عشقو سوزونده بعد از ، بعد از
  بعد از عشقم هیچی دیگه نمونده باقی
  اون رفته منو کاشته تو این باغ اقاقی
  بعد از عشقم هیچی دیگه برام نمونده
  اون با رفتنش گلخونه ی عشقو سوزونده..
  اون عشقو سوزونده..
  اون عشقو سوزونده..  تاریخ : یکشنبه 12 آذر 1396 | 07:59 ب.ظ | نویسنده : mehdi mohammadi تعداد نظرات:
  نظرت چیه؟

  ❤️❤️:❤️❤️

  #تُ را دوست می دارم

  چون گناهی

  ڪھ هیچگاه نَتوانستَم

  از آن توبھ ڪُنَم •••

  #محمد_شیرین_زاده  تاریخ : شنبه 11 آذر 1396 | 10:41 ب.ظ | نویسنده : mehdi mohammadi تعداد نظرات:
  نظرت چیه؟

  عاشق را •••

  نھ شب تَهدید می‌ڪُند ، نھ مَرگ •••

  فَقط فاصِلھ •••

  #نیکی_فیروز_کوهی  تاریخ : شنبه 11 آذر 1396 | 07:37 ق.ظ | نویسنده : mehdi mohammadi تعداد نظرات:
  نظرت چیه؟

  بوسھ هایَت

  انار را می ترڪانَد !

  نَفَـس هایَت سیب را میرِسانَد ؛

  آغوشَت ابـر را می بـارانَد

  پاییـزترینــی #تُ •••

  #عادل_دانتیسم  تاریخ : شنبه 11 آذر 1396 | 07:32 ق.ظ | نویسنده : mehdi mohammadi تعداد نظرات:
  نظرت چیه؟

  تعداد کل صفحات : 37 :: ... 8 9 10 11 12 13 14 ...


  http://foreverinlove.ir