حرفایی برای تو - مهدی من
فکر تو که باشد خیابان به کنار اتاق هم قدم زدن دارد
http://foreverinlove.ir حرفایی برای تو

هیچ چیز مثل آغوش شوهرم نمیشه. آغوش شوهری که عاشقته.. وقتی بهت میگه خانمم وجودت میلرزه ودلتنگش میشی. شوهری که وجودش آرامش بخشه ودرسته کوچیکه امامی ارزه به این دنیای پرهیاهووپردردسر.وقتی بهت میگه جانم. جان وتودوباره باعشق صداش میزنی تااززبانش بشنوی لذت بخشه. صدای خنده هاش لذت داره اماناراحتیش نابودکنندس. حاضرم دنیام خراب بشه اما دنیاش یک ذره آزاردهنده نشه. ببخشید آقایی این مدت اذیتت کردم ببخشید که رنجوندمت ببخشید که عشق واقعیوازت گرفتم ببخشید که دنیاتوویران کردم امااینوبدوننن که همیشه دوووووووست دارم هیچ کس جای تروداخل قلبم نمیگیره باتوام که شادم باتوام که دنیام قشنگه باتوام که آرامش دارم باتوام که قلبم میلرزه تویی که منوخوشبخت ترین زن کردی. دوست دارم شوهرم. دوست دارم بهترین مرددنیا دوست دارم وعاشقانه میپرستمتتاریخ : دوشنبه 4 دی 1396 | 09:44 ب.ظ | نویسنده : mehdi mohammadi تعداد نظرات:
نظرت چیه؟

http://foreverinlove.ir