حرفایی برای تو - عاشق میشی
فکر تو که باشد خیابان به کنار اتاق هم قدم زدن دارد
http://foreverinlove.ir حرفایی برای تو

هادی بختیاری زنجان:

وقتی که عاشق میشوی دل جور دیگر میزند

گه تندو گه آهسته و با حس بهترمیزند

گاهی ز شور عاشقی لرزان شود دستان تو

تنها دلت درسینه نه،ازپای تا سرمیزند

فریاد برمی آوری آتش چو گیرد موی تو

خرم ز عشقی گرچه اوآتش به پیکر میزند

آرامش از دل میرود بی صبرو طاقت میشوی

چون دانه ی اسفند دل بر شعله پر پرمیزند

گاهی دلت میگیردوگویی کسی از آسمان

برلوح جان خسته ات آیینه ی زر میزند

وقتی که عاشق میشوی دل تاسحرباماه شب

حرف ازحدیث آرزو با دیده ی ترمیزند

درعالمی دیگر سیاحت میکنی،دل راببین

در راه عشق و عاشقی خود را به هر در میزندتاریخ : جمعه 25 اسفند 1396 | 10:31 ب.ظ | نویسنده : mehdi mohammadi تعداد نظرات:
نظرت چیه؟

http://foreverinlove.ir