حرفایی برای تو - بهــــــ ــــ لـــــــول
فکر تو که باشد خیابان به کنار اتاق هم قدم زدن دارد
http://foreverinlove.ir حرفایی برای تو

فردی چند گردو به بهلول داد و گفت:

بشکن و بخور و برای من دعا کن،

بهلول گردوها را شکست و خورد،

اما دعا نکرد!

مرد گفت:

گردوها را می خوری نوش جان،

ولی من صدای دعای تو را نشنیدم…

بهلول گفت:

مطمئن باش اگر در راه خدا

داده ای، خدا خودش صدای شکستن گردوها

را شنیده است…!تاریخ : چهارشنبه 7 آذر 1397 | 07:48 ب.ظ | نویسنده : mehdi mohammadi تعداد نظرات:
نظرت چیه؟

http://foreverinlove.ir