حرفایی برای تو - گــُـــــــل
فکر تو که باشد خیابان به کنار اتاق هم قدم زدن دارد
http://foreverinlove.ir حرفایی برای تو

آفرین بر ما که بی رنگ و ریا گل کرده ایم

خار را در پیشِ چشمِ خود تحمل کرده ایم

ابرِ باران زا شدیم و باغِ گل را ساختیم

گرچه در چشمانِ نامردان تنزّل کرده ایم

نغمه ای تنها بماند یادگار از ما بس است

همرهی با چه چهِ مانای بلبل کرده ایم

سهمِ ما از زندگی با غنچه ها خندیدن است

بر خدای آرزومندان توکّل کرده ایم

حسرتی از عاشقی در دل نمی ماند که ما

لااقل پیراهنِ ماهی چپاول کرده ایم

هرچه بادا باد ما پیمان از اول بسته ایم

چون شقایق داغ را در خود تقبل کرده ایم

در مسیرِ زندگانی قصرها می ساختند

ما عبور از صفحه ی لرزانِ این پل کرده ایمتاریخ : چهارشنبه 7 آذر 1397 | 10:57 ب.ظ | نویسنده : mehdi mohammadi تعداد نظرات:
نظرت چیه؟

http://foreverinlove.ir