حرفایی برای تو - زندگی
فکر تو که باشد خیابان به کنار اتاق هم قدم زدن دارد
http://foreverinlove.ir حرفایی برای تو

❣از خیاطی پرسیدند:

زندگی یعنی چه ؟

گفت : دوختن پارگی های

روح با نخ توبه !!!

❣از باغبانی پرسیدند :

زندگی یعنی چه ؟

گفت: کاشت بذر عشق

در زمین دلها، زیر نور ایمان !!!

❣از باستان شناسی پرسیدند :

زندگی یعنی چه ؟

گفت : کاویدن جانها برای

استخراج گوهر درون !!!

❣از آیینه فروشی پرسیدند :

زندگی یعنی چه ؟

گفت : زدودن غبار آیینه دل

با شیشه پاک کن توکل !!!

❣از میوه فروشی پرسیدند :

زندگی یعنی چه ؟

گفت : دست چین خوبی ها

در صندوقچه دل !!!تاریخ : شنبه 10 آذر 1397 | 10:51 ب.ظ | نویسنده : mehdi mohammadi تعداد نظرات:
نظرت چیه؟

http://foreverinlove.ir