تبلیغات
 حرفایی برای تو - مطالب تیر 1396
فکر تو که باشد خیابان به کنار اتاق هم قدم زدن دارد
http://foreverinlove.ir حرفایی برای تو
مهم نیست چه می شود
به همه باورهایم سوگند
هیچ چیز برایم مهم نیست
یک کلام...
من...
دست از دوست داشتنت نمیکشم...
و این یعنی...
نهایت خوشبختی....
گیرم تمام دنیا بگویند ما مال هم نیستیم
گیرم برای زیر یک سقف رفتن
عشق....آخرین معیار این جماعت باشد
گیرم دوست داشتن بدون سند حرام باشد
من اما...
گیر این گیرها نیستم...
من تا ابد
گیر چشمان توام
گیر دوست داشتنت
میخواهم همه بدانند که...
من برای دوست داشتنت
برای لمس دستانت
برای غرق شدن در آغوشت
از هیچکس اجازه نمی گیرم
حتی "خودت"

تاریخ : چهارشنبه 28 تیر 1396 | 10:31 ق.ظ | نویسنده : mehdi mohammadi تعداد نظرات:
نظرت چیه؟

تمام نداشتن هادوستت دارم؛
شانس دیدنت راهرروز ندارم ولی دوستت دارم؛
وقتی دلم هوایت رامیکندحق شنیدن صدایت راندارم ولی دوستت دارم؛
وقت هایی که روحم دردداردومیشکند شانه هایت رابرای گریستن کم دارم ولی دوستت دارم؛
وقت دلتنگی هایم،آغوشت رابرای آرام شدن ندارم ولی دوستت دارم؛
آری همه ی وجودمی ولی هیچ جای زندگیم ندارمت؛ومیان تمام نداشتن هابازهم باتمام وجودم دوست دارمتتاریخ : چهارشنبه 28 تیر 1396 | 10:25 ق.ظ | نویسنده : mehdi mohammadi تعداد نظرات:
نظرت چیه؟

ای مرد

زن اگر شیطنت نکند


اگر برای گریه به آغوشت پناه نیاورد


اگر تمام حرفهایش را برای تو نگوید


اگر حسادتش را از روی بزرگی عشقش نبینی


اگر صدایش و بوی تنش دلت را نلرزاند


که زن نیست


زن سراسر ناز است و نیاز


و تو مرد تو اسطوره زندگی زنی


پس مرد باشتاریخ : چهارشنبه 28 تیر 1396 | 10:19 ق.ظ | نویسنده : mehdi mohammadi تعداد نظرات:
نظرت چیه؟

عاشق توشدن تولدی دوباره برای منه. ممنون که هستی دلیل بوجودامدنم.تاریخ : سه شنبه 27 تیر 1396 | 11:12 ق.ظ | نویسنده : mehdi mohammadi تعداد نظرات:
نظرت چیه؟

شود ناطقه اش لال به هنــــــگام مــــــــمات.
هــــــر زبانـــــــــی که فرســـــــتد به محمــــــــد صلــــوات ....تاریخ : دوشنبه 26 تیر 1396 | 09:08 ق.ظ | نویسنده : mehdi mohammadi تعداد نظرات:
نظرت چیه؟

بوی عطر مهم نیست ، آدم باید بوی امنیت بدهد .

آخ که چقدر ماندنی ها بوی " امنیّت " میدهندتاریخ : دوشنبه 26 تیر 1396 | 09:00 ق.ظ | نویسنده : mehdi mohammadi تعداد نظرات:
نظرت چیه؟

حســــــرت

یعنی تــــو

ڪه در عین بـــــــــودنت

داشتنت را آرزو می ڪنــــــــم !!

‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‌

تاریخ : شنبه 17 تیر 1396 | 08:01 ق.ظ | نویسنده : mehdi mohammadi تعداد نظرات:
نظرت چیه؟

صــدایت را بوسیـده ام ...

میــدانی...؟

طعـم سیـب پاییـزی دارد

و آرامـشـ بخـش

صــدایت را چشیـده ام

طعـم نـاب عشــق میدهد

‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‌

تاریخ : شنبه 17 تیر 1396 | 07:58 ق.ظ | نویسنده : mehdi mohammadi تعداد نظرات:
نظرت چیه؟

درآغوشم بگیرودرگوشم از

ماندن بگو

ازدوستت دارم هایی که

ازشنیدنش دلم بریزد

صدایت را دوست دارم

حرف هایت را دوست دارم عشقم

تاریخ : شنبه 17 تیر 1396 | 07:57 ق.ظ | نویسنده : mehdi mohammadi تعداد نظرات:
نظرت چیه؟

بودنت را دوستـــ❤️ــدارم

وقتی پنجه در کمرم حلقه مے کنی

و به آغوشت سفت مرا مے فشارے

و وادارم مے کنے

که به هیچ کس فکر نکنم

جـــــــز تـــ❤️ـــو ...

‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‌

تاریخ : چهارشنبه 14 تیر 1396 | 08:17 ق.ظ | نویسنده : mehdi mohammadi تعداد نظرات:
نظرت چیه؟

To get you

I will fight With anything...تاریخ : جمعه 9 تیر 1396 | 05:56 ب.ظ | نویسنده : mehdi mohammadi تعداد نظرات:
نظرت چیه؟

می خواهمت...!!

ولی.....!!

خیلی خیلی دوری ..!!

نه دستم به دستات میرسد!!

نه چشمانم به نگاهت....!!

چاره ای كن...!!

تو را كم داشتن ...!!

كم نیست...

درد است...!!!

‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‌

تاریخ : جمعه 9 تیر 1396 | 05:52 ب.ظ | نویسنده : mehdi mohammadi تعداد نظرات:
نظرت چیه؟

.

دلـم

یک عاشقانه لطیف میخواهد

می بوسی یا ببوسمت ؟

‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‌

تاریخ : جمعه 9 تیر 1396 | 05:49 ب.ظ | نویسنده : mehdi mohammadi تعداد نظرات:
نظرت چیه؟


راست می گویند

نفسم از

جای گرم

بلند می شود ....

از

جای

گرم

درست میان آغوشـــــت ...

‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‌♥تاریخ : جمعه 9 تیر 1396 | 05:42 ب.ظ | نویسنده : mehdi mohammadi تعداد نظرات:
نظرت چیه؟

حوصله خواندن ندارم حوصله نوشتن هم ندارم این همه دلتنگے دیگر نه با خواندن ڪم مے شود نه با نوشتن دلم فقط تو را مے خواهد

‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‌

تاریخ : جمعه 9 تیر 1396 | 05:39 ب.ظ | نویسنده : mehdi mohammadi تعداد نظرات:
نظرت چیه؟

http://foreverinlove.ir